Zaokruživanje decimalnih brojeva

U sljedećem video uratku kratko jest ponovljen postupak zaokruživanja prirodnog broja na najbližu deseticu, stoticu i tisućinu. Nadalje, na dva konkretna primjera jest objašnjen postupak zaokruživanja decimalnog broja na zadani broj decimala.

Nadalje, imate jedan GeoGebra applet pa kroz igru možete provjeriti jeste li usvojili postupak zaokruživanja decimalnog broja. Klikom na gumb "Novi zadatak" prikazat će se novi decimalni zapis kojeg trebate zaokružiti na određeni broj decimala.

VAŽNO! 1. PRAVILO - Ako je zanemarena znamenka 0, 1, 2, 3 ili 4 onda zaokružujemo na manje (kao da smo pobrisali taj dio od zanemarene znamenke). 2. PRAVILO - Ako je "zanemarena" znamenka 5, 6, 7, 8 ili 9 onda zaokružujemo na veće (tada treba dodati 1 onoj decimali koju posljednju ostavljamo). Ako zaokružujemo na 1 decimalu, onda znamenka koju "zanemarujemo" jest znamenka stotinki. Ako zaokružujemo na 2 decimale, onda znamenka koju "zanemarujemo" jest znamenka tisućinki. Ako zaokružujemo na 3 decimale, onda znamenka koju "zanemarujemo" jest znamenka desettisućinki.