Projektni zadatak: Sličnost trokuta

Timovi (od 4 člana) - Prema zadanim uputama u GeoGebri napravite projektni zadatak. Spremite rad u GeoGebri pod imenom tima (tim1.ggb) i umetnite rad u ovu grupu Primjeri zadataka: Zadatak 1. Kolika je visina stabla ako možeš izmjeriti sjenu stabla. Uz pomoć tvoje visine i tvoje sjene u istom času, dok sunčeve zrake padaju pod istim kutem. (Ili izračunaj visinu nekog objekta uz pomoć sjene i drugog predmeta i njegove sjene) Zadatak 2. Kolika je širina kanala uz drveni most u Trogiru? Upute za Primjer 2: a) Označi točke A i B s jedne strane (uz sam rub) i izmjeri njihovu udaljenost b) Uoči točku C s druge strane (kolut za vezivanje broda) c) Slikaj mobitelom situaciju na terenu d) Umetni sliku u GeoGebru i nacrtaj trokut ABC. e) Konstruiraj visinu trokuta iz vrha C (okomica iz vrha C na stranicu c, označi nožište visine D) i prikaži duljinu visine f) Uoči slične trokute. Koliki je koeficijent sličnosti? g) Izračunaj širinu kanala.