Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Mehanički rad i snaga

Pokrenite animaciju i pričekajte da se izvrši do kraja. Odredite prijeđeni put i izračunajte rad. Dobivenu vrijednost rada upišite u predviđeni tekst okvir i pritisnite tipku Enter.  Izračunajte i snagu, upišite ju u tekst okvir i pritisnite tipku Enter kako biste provjerili rezultat. Ukoliko želite ponoviti postupak, kliknite na Početak. Kod svakog ponavljanja put će imati drugu vrijednost. Ukoliko rad želite odrediti grafički, kliknite na potvrdni okvir rad grafički.