El nombre pi

Tema:
Cercle
Si actives l'animació, veuràs que el diàmetre d'una circumferència cap tres vegades en el seu perímetre i que queda un petit fragment sense cobrir. Aquest petit fragment té una longitud d'aproximadament 0.14 vegades el diàmetre. Això és així per a qualsevol circumferència, gran o petita (pots comprovar-ho canviant les dimensions de l'animació amb la barra lliscant). Per tant, el perímetre és 3.14 vegades el diàmetre de qualsevol circumferència. Aquesta proporció és la que defineix el valor de pi, que és un nombre irracional (té infinites xifres decimals no periòdiques). Gràcies a l'ús de potents ordinadors, coneixem més de 31 bilions de xifres decimals de pi. S'empra la lletra grega per representar aquest nombre des del segle XVI perquè és l'equivalent grec a la "p" de "perímetre".