Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Snelheid

Image

Oefening 2:

De positie van een puntdeeltje wordt gegeven door . Hierin is x in meter en t in seconden met . a) Bereken de gemiddelde snelheid in het interval [1,3] b) Geef de formule van de snelheid v van het voorwerp c) Bereken de snelheid op t=4 d) Hoeveel m/s is de snelheid toegenomen op het interval [4,5]? En op het interval [5,6]? e) Licht toe dat op elk interval [t,t+1] de snelheid evenveel toeneemt

oefening 1