Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Parallelforskydning af parabel

Figuren viser parablen tilhørende og . 1. Træk i skyderne for og . Hvor optræder og i forskriften vist øverst til venstre? 2. Hvordan flytter parablen for sig, når og ændres? 3. Hvad er toppunktets koordinater for parablen tilhørende ? 4. Hvad er toppunktets koordinater for parablen tilhørende ?