Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Průnik souosých rotačních ploch

Je dán rotační paraboloid a rotační válec. Určete průnikovou křivku.
Obě plochy jsou rotační s osou z. Společnou mají rovnoběžkovou kružnici ve vodorovné rovině (xy). Křivku v prostoru musíme zadat parametricky.