Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Corba de distribució de velocitats moleculars a dues temperatures

Comparació de les corbes de distribució de velocitats moleculars per a l'hidrogen a dues temperatures diferents, 400 K i 1500 K. Desplaçant el punt blau situat sobre l'eix d'abscisses es visualitzar el percentatge de molècules amb una velocitat més gran que la indicada a cada temperatura. Els punts situats sobre les corbes mostren la velocitat mitjana a cada temperatura.