Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Sænk slagskibet

Spilleregler Der spilles i to koordinatsystemer. Begge Spilfelter er markeret med blåt vand, det vil sige at skibe må ikke placeres i gitterpunkter, hvor det hvid og blå felt mødes. På pladen til højre placerer spilleren sine skibe, og markerer hvor modstanderen har forsøgt at skyde. På den anden plade til venstre markerer spilleren tilsvarende, hvor han/hun har forsøgt at ramme modstanderen. Før spillet begynder, placerer hver spiller sine skibe på pladen. Skibene skal placeres så det hviden runde felt er placeret i et gitterpunkt. Skibene må ikke placeres oven på hinanden. Spillets gang Når skibene er placeret, starter spillets første runde. Den første spiller nævner det gitterpunkt i modstanderens flådefelt, han/hun vil skyde på. Hvis der ligger et skib, siger modspilleren "Ramt!" for at indikere, at et skib er ramt. Det afsløres ikke, hvilket skib, der er tale om, hvor stort det er, eller i hvilken retning, der skal skydes, for at sænke skibet. Skibet er først sænket, når alle de gitterpunkter, som skibet ligger på, er ramt. Dette erklæres ved at sige "Sunket!". Rammer man forbi, indikeres dette ved at sige "Plask!". Herefter er den modspillerens tur til at skyde. Hver spiller har ét skud i hver runde. Det er en fordel hvis spilleren bruger forskellige farve til at markere gitterpunkter ved ”ramt” eller ”plask”.