Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Punkt przebicia płaszczyzny prostą

Obracanie lewej części - wizualizacji: prawy przyciskiem myszy. Możliwe jest wybranie lewym przyciskiem myszy punktu F i jego przemieszczanie. Pozostałych punktów lepiej nie ruszać. Po prawej stronie - rzut cechowany - poruszamy się przy pomocy trzeciego przycisku myszy. Pola wyboru pokazują kolejne kroki konstrukcji. Powiększanie i pomniejszanie - SHIFT + kółko myszy.