Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Copie de El cercle trigonomètric i les principals raons d'un angle

Cercle Trigonomètric. En aquest model podeu veure les magnituds de les principals raons trigonomètriques mesurades a partir del cercle trigonomètric. Aquest és un cercle de radi 1, mitjançant el qual plantejarem triangles rectangles que sempre tindran hipotenusa de valor 1. D'aquesta manera simplifiquem els càlculs.
Modifiqueu l'angle i observeu els valors de les raons trigonomètriques per a 0, 90, 180 i 270 graus Proveu per altres valors de l'angle, i estudieu el signe que ha de prendre cada raó en funció del quadrant on es troba l'angle Observeu el comportamnet de la tangent per als angles 90 i 270