Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Inversió respecte d’una circumferència

La inversió respecte d’una circumferència genera moltes figures interessants. Desactiva els elements i analitza una a una la inversió de les diferents figures. Mou els punts menuts per desplaçar la figura pel pla i el punt gran per situar cada punt de la figura en el seu invers.