Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Suoran kulmakerroin

Muuta pisteiden A ja B paikkaa. Valitse aluksi pisteet niin, että koordinaatit ovat kokonaislukuja. Laske paperille kullekin funktiolle ainakin kolmella pisteparilla, paljonko on suhde . Funktiovalitsemesta voit muuttaa funktiota. Kahden ensimmäisen kuvaaja on suora ja kolmas on paraabeli. Mitä huomaat laskemistasi suhteista, kun kuvaaja on suora? Kirjaa huomiosi ylös. Päteekö havaintosi myös paraabelille? Viimeiseksi valitse ruutu "Näytä suhde" ja liikuta toista pistettä.