Äppelproportionalitet

Författare/skapare:
Lisa Österling
I koordinatsystemet visas några punkter. Punkterna är äpplen av olika sort och olika pris. Dra i glidaren så att linjen går igenom någon punkt.
Vad kostar ett äpple av sort A? Vad kostar fem äpplen? Vilken äppelsort är dyrast? Vilken är billigast? Verkar några punkter vara samma äppelsort? Jämför styckepriset med ekvationen som visas i algebrafönstret. Vad är din slutsats?