Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Resulterende bølge

Resulterende bølge

To identiske harmoniske bølger (blå og grøn) bevæger sig i hver sin retning, interfererer og danner den resulterende røde bølge. Der sker konstruktiv og destruktiv interferens med jævne mellemrum.