Тригонометрийн харьцаа (Тэгш өнцөгт гурвалжин)

Зохиогч:
B.Uugantuya
Тригонометрийн тэгш өнцөгт гурвалжин дах харьцаа Слайдеруудыг хөдөлгөж харьцаа тус бүрийг ажиглаж, хоорондын хамаарлыг олж хараарай.
Тригонометрийн харьцааг ашиглан амьдрал ахуй дахь асуудлаа шийдвэрлээрэй.