Jak určit délku šroubovice?

Obrázek k určení délky šroubovice
Obrázek k určení délky šroubovice
Sledujte obrázek výše. Bod H obíhá po válcové ploše, jeho půdorysný průmět obíhá kružnici. Necháme tento bod "běžet" po polopřímce a získáme tak jednu odvěsnu pravoúhlého trojúhelníku. Druhá odvěsna je určena vzdáleností bodu H od podstavy, roviny xy. Přepona tohoto trojúhelníku určuje aktuální délku šroubovice. Více k délce šroubovice v kapitole č. 5 - Úkoly.