Zeměpisné souřadnice

Poloha bodu na referenční kulové ploše je jednoznačně dána zeměpisnou délkou a zeměpisnou šířkou. Všemi body různými od pólů prochází právě jedna rovnoběžka a právě jeden poledník.
Pravoúhlá projekce do roviny rovníku se nazývá ortografická normální projekce. Je to nejjednodušší azimutální zobrazení, ale v atlase takovou mapu nenajdete, protože výrazně zkracuje délky ve směru poledníků.

Kartografická síť, stereografická projekce