Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Krychle - povrch a objem

Posuvníkem nastavujeme velikost strany a zaškrtávacími políčky volíme zobrazení hodnot a výsledků. Pro lepší čitelnost lze přesunout i hodnoty v nákresu pro 6. třídu - volba strany a výpočet objemu a povrchu