Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Razpolovnica pravega kota in kvadrat nad hipotenuzo

Lepa vaja: V pravokotnem trikotniku razpolavlja simetrala pravega kota kvadrat nad hipotenuzo!
Ali velja tudi za ostra kota, ali drugače: ali razpolavlja simetrala ostrega kota v pravokotnem trikotniku kvadrat nad nasprotno kateto? Razmisli in utemelji tvoje zaključke!