Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

omrekenen van klein naar groot

Door welk getal moet je een maatgetal delen om van mm3 naar cm3 om te rekenen?

Door welk getal moet je delen om van cm3 naar m3 om te rekenen?

Elia heeft bij het omrekenen van een maatgetal gedeeld door 1 000 000. Welke omrekening kan Elia gemaakt hebben?

Vink alles aan wat van toepassing is
  • A
  • B
  • C
  • D
Controleer mijn antwoord (3)