Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Avrunding

Studer prosessen med avrunding på en tallinje. Skriv inn et desimaltall i ruten Bruk den grønne variabelen for å endre antall desimaler på tallinjen Dra i den røde prikken for å flytte tallet.