Paràmetres d'una funció lineal

Autor:
Eliana

Llisca el punt sobre 'a' i 'b' per canviar els seus valors i observa què passa en el gràfic i en la fórmula de la funció.

Preguntes

a) Què canvia en el gràfic quan variem el valor de 'a'? Quin nom rep la 'a'? b) Quan la 'a' és negativa, la recta és creixent o decreixent? I quan és positiva? c) Com són les rectes que s'obtenen al canviar el valor de 'b'? Com anomenem a la 'b'?