График хэсгийг өөрчлөх

Тор болон координатын тэнхлэгийг үзүүлэх.

  Координатын тэнхлэг эсвэл торны төрлүүдээс дэлгэцэнд харуулж График хэсгийг өөрчилж болно.         
1График хэсгийн баруун дээд буланд байгаа Загварын мөр товчлуурыг ашиглан Загварын мөрийг нээх.
2Toolbar ImageЗагварын мөрний Координатын тэнхлэг товчлуурыг ашиглан координатын тэнхлэгийг нуух эсвэл харуулах. 
3Toolbar ImageТор товчлуурыг сонгоод хүссэн торны төрөл сонгож График хэсэгт харуулах.
4Загварын мөр товчлуурыг ашиглан Загварын мөрийг хаах.

Та өөрөө хийж үзнэ үү.

График хэсэгт зөөх болон томруулалтыг хэрэглэх

Заримдаа График хэсэгт зөөж эсвэл Томруулах боломжийг ашиглан бүх байгуулсан объектоо дэлгэцэнд харуулна.
1Toolbar ImageЗөөх хэрэгслийг идэвхжүүлж график хэсгийн дэвсгэрийг чирэх.
2Toolbar ImageТомруулах хэрэгслийг ашиглан байгуулалтыг нарийвчлан харах.
3Toolbar ImageЖижигрүүлэх хэрэгслийг ашиглан байгуулалтыг тоймлон харах.
4Toolbar Image  Загварын мөр товчлуур дээр дарж Анхны байдалруугаа буцахыг сонгож график хэсгийн бүх өөрчлөлтыг арилгах.