Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

ariketa

Marraztu ondorengo elementu geometriko hauek: 1.- A(4,4), B(-3,2) eta C(0,-2) puntuentatik pasatzen den zirkunferentzia. 2.- A eta B puntuak lotzen dituen eta (0,0) puntutik pasatzen den zirkunferentzia arkua. 3.- Zirkunferentzia arkuko 3 puntu lotuz sortzen den poligonoa. 4.- Poligonoaren A erpinaren graduak kalkulatu. 5.- Poligonoaren isladapena egin, berari itsatsita