Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

EX 1.

Representa l'equació 3x-y=0 i marca tres punts de la recta

A cada un d'aquests punts seleccionats els correspon una x i una y.

Comprova que els punts escollits són solució de l'equació 3x-y=0 substituint la x i la y i comprovant que la igualtat es verifica

Quantes solucions té aquesta equació?

Marqueu on calgui
  • A
  • B
  • C
  • D
Comprova la meva reposta (3)