grafiek en functiewaardentabel van een functie van het type f(x) = ax + b

Versleep het punt op de x-as en vergelijk voorschrift, grafiek en functiewaardentabel

In welk punt snijdt de grafiek van een functie van het type f(x) = ax + b de y-as? Kan je dit ook rekenkundig uitleggen?

Hoe kan je de richtingscoëfficiënt van de grafiek van f(x) = ax + b aflezen uit de functiewaardentalbel?