Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Mosaic - "Ratpenats" - Alhambra de Granada

Tot seguit es mostra com es crea el mosaic de l'enrajolat del "Salón de Comares" dins de la gran Torre de Comares de l'Alhambra de Granada. Com podeu veure, el motiu principal són uns ratpenats de dos colors diferents, la malla geomètrica bàsica està formada per quadrats.
Si ens fixem en el motiu mínim (triangle rectangle groc) i com es pot observar en el moviment es generen diferents transformacions:
  • Simetria axial per convertir el triangle en quadrat.
  • Gir d'ordre 4
  • I finalment les translacions per crear la tessel·lació del conjunt.
Per realitzar aquesta construcció amb GeoGebra, s'ha agafat de referència el magnífic llibre "La Alhambra con regla i compás" de Manuel Martínez Vela, editorial Almizate.