Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

schuifknoppen voor parameters

Ook in andere commando's wordt automatisch een schuifknop gecreëerd wanneer je als parameter een letter typt die nog niet toegewezen is aan een object.
  • Het commando Ondersom(f, 0, 3, n) de ondersom van de functie f over het interval [0, 3].
  • Voor het aantal rechthoeken typ je n. GeoGebra creëert nu automatisch een schuifknop voor deze parameter.
  • Klik op de knop Meer in het algebravenster en open de instellingen van n. Definieer in de tab Schuifknop de beginwaarde, de eindwaarde en de stapgrootte van de schuifknop.