Domein: veeltermfuncties en rationale functies

vul het voorschrift in van een veeltermfunctie of een rationale functie

De grafiek van een functie dynamisch projecteren op de x-as

Je toont het domein van een veeltermfunctie of een rationale functie f door de grafiek van f te projecteren op de x-as.
  • Definieer een willekeurige functie, bv. f(x) = x² + 1.
  • Creëer een invulvak voor de functie f, zodat je het functievoorschrift vlot kunt wijzigen.
  • Creëer een schuifknop s met beginwaarde 0, eindwaarde 1 en stapgrootte 0.01.
  • Defineer de functie g(x) = (1 - s) * f. Bij het verslepen van de schuifknop projecteer je dynamisch de grafiek van f op de x-as.
Extra: Je kunt als extra de verticale projectie accentueren door de projectie van punten op de grafiek van f te accentueren met stippellijnen.
  • Rij((n, f(n)), n, -50, 50, 0.2) creëert de lijst l1 met punten op de grafiek van f van x =-50 tot 50 en een stapgrootte van 0.2.
  • Rij(Vector(Element(l1, n), (x(Element(l1, n)), 0)), n, 1, Lengte(l1)) creëert de lijst l2 van vectoren tussen de punten van de lijst l1 en de projectie van deze punten op de x-as.
  • Rij(Verschuiving(Element(l1, n), Vector(s Element(l2, n))), n, 1, Lengte(l1)) creëert de lijst l3 van dynamische punten die verticaal verschuiven van de grafiek van f tot de x-as.
  • Rij(Lijnstuk(Element(l1, n), Element(l3, n)), n, 1, Lengte(l1)) creëert een lijst l4 van lijstukken tussen de punten op de grafiek van f en de dynamisch verschuivende punten van lijst l3.
Opmerking: In de projectie van de functie f zijn de eventuele onderbrekingen voor de nulwaarden van rationale functies niet zichtbaar, maar die kan je zelf inbouwen als volgt:
  • Oplossingen(Noemer(f) = 0) Creëert een lijst l5 van nulwaarden van de noemer.
  • Rij((l5(n), 0), n, 1, Lengte(l6)) creëert een lijst l6 van nulpunten van de noemer op de x-as. Geef die lijst van punten een rode kleur om op de x-as de onderbrekingen in de projectie van de grafiek van f te tonen.
Verander bv. het voorschrift van de functie f in 1/x en versleep de schuifknop.