Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Poučak o sinusima

Knjiga u kojoj je zorno prikazan poučak o sinusima s računskim primjerom, objašnjenje vrijednosti sinusa i kosinusa, te vježbalica za poučak o sinusima. Ishod (iz kurikuluma): C.2.5. Primjenjuje poučak o sinusima i poučak o kosinusima Ishodi aktivnosti: * Iskazati poučak o sinusima * računati nepoznate elemente trokuta * primijeniti poučak o sinusima na problemske zadatke Datum: 1.12.2020.