Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Voorbeeld: coördinaten van een punt

Onderwerp:
Coördinaten

coördinaten van een punt

Je kunt een invulvak niet alleen gebruiken voor het resultaat van een berekening, maar ook voor de coördinaten van een punt. Ook hier kan je een leeg invulvak gebruiken. Om een ongedefinieerd punt bekomen, moet je een klein omwegje maken: je moet Ant eerst definiëren als een punt (de coördinaten maken niet uit) en dan de waarde ongedefinieerd geven.
  • Ant = (0, 0) creëert een punt Ant.
  • Ant = undefined maakt nu het punt ongedefinieerd.
  • Creëer je nu een invulvak Ant dan verschijnen placeholders voor de coördinaten.

Stappenplan

1Typ het commando a = ToevalsgetalTussen(-5, 5) en creëer het getal a.
2Typ het commando b = ToevalsgetalTussen(-5, 5) en creëer het getal b.
3Typ het commando Opl=(a, b) en creëer een punt Opl. Opmerking 1: Gebruik een hoofdletter, anders creëer je een vector. Opmerking 2: Open de instellingn van Opl en gebruik als label de titel P.
4Typ het commando Ant=(0, 0) en creëer het punt Ant.
5Typ het commando Ant = undefined en maak het punt Ant ongedefinieerd. Creëer een Booleaanse variabelemet het commando test: Gedefinieerd(Ant). Wanneer Ant gedefinieerd is, krijgt test de waarde true, anders de waarde false.
6Typ de tekst Geef de coördinaten van P in het tekenvenster of in de titelbalk van het applet.
7Toolbar ImageSelecteer de knop Invulvak en creëer een invulvak met label P = , gelinkt aan het object Ant. Rood: Als(test && Ant != Opl,1, 0) Groen: Als(test && Ant == Opl, 0.7, 0) Opmerking: Een alternatief voor een booleaanse variabele test is een simpele controle Ant==Ant. Een variabele kan immers slechts gelijk zijn aan zichzelf als ze gedefinieerd is. Je definieert dan de kleuren Rood en Groen als volgt: Rood: Als(Ant==Ant && Ant != Opl,1, 0) Groen: Als(Ant==Ant && Ant == Opl, 0.7, 0)
8Toolbar ImageSelecteer de knop Actieknop invoeren met label nieuwe opgave en onderstaande commando's zodat het invulvakje terug leeg wordt en Ant hergedefinieerd wordt: - UpdateConstructie() - SetValue(Ant, undefined)

Probeer het zelf...