Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Grafen for omvendt proportionalitet

Du skal ved at trække i skyder a undersøge, hvad der sker med grafens udseende, når konstanterne ændres. Dernæst skal du undersøge sammenhængen mellem konstanten a og de to variable f(x) og x.
Brug spørgsmålene på tegneblokken til din undersøgelse.