Dandelin Küreleri

Bir koninin bir düzlem ile kesitleri konik veya koni kesitleri (parabol, elips, hiperbol) denilen eğrileri oluşturur. Bu eğriler aynı zamanda düzlemde verilen sabit bir noktadan uzaklığının verilen sabit bir doğruya olan uzaklığına oranı sabit olan eğrilerdir. Fakat bu tanımlar arasındaki ilişki 1822 yılında Fransız matematikçi Germinal Dandelin kendi adıyla anılan küreleri tanıtıncaya kadar açık değildi.