Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Lineær vækst tabelopgave (gul)

Lineær vækst kaldes populært for ''konstant-konstant-vækst''. Det skal du udnytte i denne opgave. Du skal rette de farvede tal i tabellen til den rigtige værdi ved at bruge skyderne under tabellen. Skyderne forsvinder, når du har ramt den rigtige værdi. Du kan få vist facit til opgaven.