Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

elmtv-804-1214d-5

אלי מיטב - שאלון 804 - סתו תשע"ה - 2014 - מועד ד - שאלה 5 סרגלי הגרירה מציגים אורכים שונים של צלעות המקבילות וגדלים שונים של הזווית החדשה שלה שני הקדדקודים המוגדלים של המקבילית ניתנים להנעה