cirkeldiagram

Vier partijen nemen deel aan verkiezingen. In een tabel kan je aflezen hoeveen stemmen elke partij behaalde in aantal en percent. Deze aantallen zie je ook grafisch voorgesteld in een staafdiagram. Versleep de gekleurde punten naar boven of naar onder en zie hoe de aantallen in de tabel mee veranderen. Hoe groot het aantal behaalde stemmen per partij is, kan je voorstellen in een cirkeldiagram. Voor elke partij kleur je het deel van de cirkel in dat overeenkomt met het behaalde percentage.