תת יחידה 6 - מצב הדדי בין ישרים

שאלה 1

Select all that apply
 • A
 • B
 • C
Check my answer (3)

שאלה 2

Select all that apply
 • A
 • B
 • C
Check my answer (3)

שאלה 3

Select all that apply
 • A
 • B
 • C
Check my answer (3)

שאלה 4

Select all that apply
 • A
 • B
 • C
Check my answer (3)

שאלה 5

Select all that apply
 • A
 • B
 • C
Check my answer (3)

שאלה 6

Select all that apply
 • A
 • B
 • C
Check my answer (3)