gemiddelde voorstellen

Zet alles op een rijtje

Open voor jezelf of samen met anderen volgende open vragen om de betekenis van het rekenkundig gemiddelde beter te begrijpen.

Wat merk je aan de schikking van de gegevens wanneer de driehoek op de plaats van het gemiddelde staat?

Hoe zou je de betekenis van het rekenkundig gemiddelde verwoorden?