Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Wentel een rechte door de oorsprong om een kegel te vormen.

In dit applet zie je een gewentelde rechte of lijnstuk een afgeknotte of hele kegel wordt. (met dank aan Chris Cambré)