Quadratura del cercle. Quadratriu d'Hípies - 2

Tema:
Cercle
Aquesta construcció està basada en:
  • la descripció de la generació de la corba que fa Pappos d'Alexandria (s.III) en el llibre IV de la seva Col·lecció Matemàtica.
  • la proposició 1 del tractat Sobre la mesura del cercle d'Arquimedes (s.III aC)
  • les proposicions VI.11 i II.14 dels Elements d'Euclides (300 aC)
Podeu consultar la secció 6.1 d'Estudis i activitats sobre problemas clau de la història de la matemàtica.