Crtanje grafa kvadratne funkcije f(x)=ax²

Slijedite korake

  1. U lijevom gornjem kutu zadana je funkcija.
  2. Izračunajte koordinate 7 točaka koje joj pripadaju. Napomena: x koordinata točke zadana je u datim točkama. Izračunajte samo y koordinatu.
  3. Pomaknite dane točke na izračunate koordinate. Kada sve točke dobro postavite pojavit će se graf funkcije - znak da ste dobro obavili zadatak.
  4. Kliknite na gumb Novi zadatak i krenite ispočetka. Nacrtajte najmanje tri grafa od kojih bar jedan ima predznak minus.