Verbrede lijnen

In volgend applet zie je een betegeling met viervoudige symmetrie, opgebouwd uit drie basisvormen: een regelmatige achthoek, een vierpuntige ster en een achthoekige strik. Achthoek en strik worden ingevuld door bloemmotieven, terwijl de omlijning verbreed wordt en ingevuld door een geometrisch motief.