הקשר בין גרף פוטנציאל חשמלי לגרף שדה חשמלי

בגרף הפונציאל (מצד שמאל) ניתן לשנות את צורת הפונקציה ע"י הקלדה ליד המקדמים הרשומים. יש להתאים את פונקצית השדה החשמלי (מצד ימין) ע"י הקלדה נכונה של המקדמים הרשימים ליד פונקצית השדה.