Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Kopia Katy naprzemianległe

Kąty czerwone to para kątów naprzemianległych wewnętrznie. Kąty zielone to kąty naprzemianległe zewnętrznie. Przeciągając któryś z zaznaczonych punktów obserwuj jak zmienia się miara kątów. Co zauważyłeś? Wskaż inne pary kątów naprzemianległych.