Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

KARAKTERISTIČNE TOČKE TROKUTA

Knjiga se sastoji od apleta koji proučavaju karakteristične točke trokuta te su podijeljeni u četiri cjeline. U prvoj cjelini su dane vježbalice pomoću kojih se uvježbavaju osnovna svojstva matematičkih objekata nužnih za razumijevanje karakterističnih točaka trokuta, kao što su simetrala dužine, simetrala kuta, težišnica i visina trokuta. Druga cjelina nudi mogućnost konstrukcije karakterističnih točaka trokuta, dok se u trećoj iste otkrivaju obzirom na položaj i vrstu trokuta ili se analiziraju svojstva Eulerovog pravca. U zadnjoj cjelini je prikazana poveznica karakterističnih točaka trokuta sa problemom iz života. Mogućnost istraživanja različitih strategija na interaktivan način se pokazuje kao glavna prednost učenja pomoću apleta.
KARAKTERISTIČNE TOČKE TROKUTA