Okamžitý výkon střídavého proudu

1) Pohled první - okamžitý výkon jako součet konstantní složky a proměnné složky

odvození vzorce PDF

2) Pohled druhý - okamžitý výkon jako součet dvou proměnných složek

odvození vzorce PDF

3) Pohled třetí - okamžitý výkon jako součet dvou proměnných složek a jedné konstantní

odvození vzorce

- roznásobení závorky ve vzorci předchozím