Coliniaritatea a 3 puncte

Subiect:
Vectori
Vectori coliniari Doi vectori sunt coliniari dacă au aceeași direcție, fără a avea neapărat același modul și același sens. Vectori necoliniari Doi vectori care nu au aceeași direcție sunt vectori necoliniari.

Să ne reamintim: Vectori coliniari

Care dintre vectorii de mai jos sunt coliniari?

Puneți răspunsul aici
Reprezintă, în aplicația de mai jos, punctele A, B, C coliniare și vectorii și . Apoi, reprezintă punctul D astfel încât A, B și D să fie necoliniare. Sunt vectorii și coliniari?

Adevărat sau fals?

Stabilește valoarea de adevăr a propoziției: Doi vectori sunt coliniari dacă și numai dacă a) au dreptele suport paralele sau b) dreptele suport coincid.

Puneți răspunsul aici
Punctele A, B, C sunt coliniare dacă și numai dacă vectorii și sunt coliniari.