Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Exponentiele functie. Grafiek

Hier kan je zien hoe een exponentiële functie loopt. De invloed van de groeifactor op de vorm wordt duidelijk