Dominios

Definición

O dominio dunha función é o conxunto de valores que pode tomar a variable independente.

Páxina 111. Exercicio 2. ANAYA

Páxina 129. Exercicio 1. ANAYA

Páxina 129. Exercicio 2. ANAYA

Páxina 129. Exercicio 3. ANAYA